การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2567 (รอบ 2)

การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2567 (รอบ 2)

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

นที่ 1 เมษายน 2567  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบ 2) โดยมี นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับนักเรียน ดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/