การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2567

การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2567

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 9-13 มีนาคม 2567  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการรับนักเรียน ดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความเรียบร้อย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/