การดำเนินการตรวจสอบเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การดำเนินการตรวจสอบเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-17.00 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/