เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มีชื่อเฉพาะนักเรียนที่ค้างชำระ ส่วนนักเรียนที่จ่ายครบจำนวนแล้วหรือแบ่งจ่าย จะไม่พบข้อมูล สามารถชำระเงินบำรุงการศึกษาแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.64 เป็นต้นไป

การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ม.1 เฉพาะนักเรียนที่ค้างชำระ

การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ม.4 เฉพาะนักเรียนที่ค้างชำระ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/