การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.2 – ม.3 และ ม.5 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา

ของนักเรียนชั้น ม.2 - ม.3 และ ม.5 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

http://www.medytox.com/-/demo-slot/