การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป

Download เอกสาร แบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

ช่องทางการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

       1. เข้ามาชำระได้ที่ห้องการเงินโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในวันและเวลาราชการ

       2. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารกรุงไทย ดังนี้

                 2.1 ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ 

                       – นำใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษาที่ Download ผ่าน website ของโรงเรียน หรือ ที่ดรงเรียนแจกให้ ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยการสแกน Bar Code หรือ QR Code ที่ด้านล่างสุด

                       – กรณีที่ไม่สามารถสแกน Bar Code หรือ QR Code ได้เนื่องจาก  Bar Code หรือ QR Code ไม่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่สาขา key in  ( คีย์รายละเอียดด้วยมือ) ได้เลย

              2.2 ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

              2.3 ชำระผ่าน Application บนมือถือ

         –            ผู้ปกครองสามารถใช้ Application ของทุกธนาคารสแกน Bar code หรือ QR code ได้ ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีวิธีการชำระที่แตกต่างกันไป

         –            Application Krungthai  Next

 หมายเหตุ  ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (รองรับฟอนต์ภาษาไทย) ต้องเป็นชื่อนักเรียนเท่านั้น ไม่ใช่ ชื่อ ผู้ปกครอง และต้องไม่เกิน 30 ตัวอํกษร (ใช้ย่อได้ เช่น เด็กหญิง เป็น ด.ญ.เป็นต้น) ถ้าไม่งั้นจะ error ไม่สามารถจ่ายได้ ตามตัวอย่างนี้  ต้องแก้ไขใหม่

  

ข้อมูล โดยกลุ่มงานการเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-390-2543 ต่อ 115