การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง: การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ KTB Corporate Online และจ่ายเป็นเงินสด ครบถ้วนตามจำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล DMC เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองเป็นอย่างดี

http://www.medytox.com/-/demo-slot/