เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงบประมาณ

เอกสารเผยแพร่ งบประมาณ
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
06 พฤศจิกายน 2022
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2022
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
05 พฤศจิกายน 2021
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม. 1 ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...
Read More
นโยบายลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
21 กรกฎาคม 2021
นโยบายลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ผ่อนผัน ลด แจก
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
10 มิถุนายน 2021
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
09 มิถุนายน 2021
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
Read More
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
19 พฤษภาคม 2021
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา...
Read More
บันทึกยืมเงินโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
15 กุมภาพันธ์ 2021
Read More

SAR 2564

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565