เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงบประมาณ

เอกสารเผยแพร่ งบประมาณ

งานยานพาหนะ

ใบขอใช้รถราชการ

งานระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา

การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
03 เมษายน 2024
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินบำรุงการศึกษา เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 ตุลาคม 2023
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.2 - ม.3 และ ม.5 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
05 มิถุนายน 2023
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.2 – ม.3 และ ม.5 – ม.6 ภาคเรียนที่...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
06 พฤศจิกายน 2022
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2022
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
05 พฤศจิกายน 2021
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม. 1 ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...
Read More
นโยบายลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
21 กรกฎาคม 2021
นโยบายลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ผ่อนผัน ลด แจก
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
10 มิถุนายน 2021
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
Read More
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
09 มิถุนายน 2021
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
Read More
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
19 พฤษภาคม 2021
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา...
Read More

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

http://www.medytox.com/-/demo-slot/