Get Adobe Flash player

000

รองเปา

กำหนดการลงทะเบียนรอบ 2

001

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  กำหนดลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  รอบที่ 2  ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น.  ณ ห้องประชุมฉัฎฐีวัสส์ธาตุทอง 

img012

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง