Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

001

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

         ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีความประสงค์รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศของโรงเรียนดังต่อไปนี้

         ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาคารมัธยมศึกษาตอนต้น        จำนวน    ๒    ร้าน

                    ๑. ร้านข้าวราดแกง ( อิสลาม)                                  จำนวน   ๑    ร้าน

                    ๒. ร้านผลไม้                                                          จำนวน   ๑    ร้าน

        ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาคารมัธยมศึกษาตอนปลาย      จำนวน   ๒    ร้าน

                   ๑. ร้านข้าวราดแกง (พุทธ)                                        จำนวน    ๑  ร้าน

                   ๒. ร้ายขนมหวาน                                                     จำนวน    ๑  ร้าน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด รับใบสมัครและระเบียบการได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙ฬ๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องบริหารทั่วไป  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

 

Download    เอกสารประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ    icon new

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง