Get Adobe Flash player

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันตามรอยสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 24  มิถุนายน 2559  กลุ่มสาระภาษาไทย  จัดกิจกรรมวันตามรอยสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2559 

โดยมีกิจกรรมการแข็งขันดังนี้

1. การประกวดวาดภาพระบายสี ตามจินตนาการในวรรณคดีของสุนทรภู่

2.การประกวดแต่งกลอนสุภาพสดุดีสุนทรภู่

3. การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีและแสดงบทบาทสมมุติประกอบ

4.การประกวดจัดป้ายนิเทศ  "ตามรอยสุนทรภู่"

5. การประกวดคัดลายมือ แบบกระทรวงศึกษาธิการ  (หัวกลม )

6. การแข่งขันตอบปัญหา " แฟนพันธ์แท้พระอภัยมณี"

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo