Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.6

mtt037

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมคลิก   

FB mttline