Get Adobe Flash player

000

รองเปา

กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2020 08 20 วันไหว้ครู

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรม มีดังนี้ ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องไหว้ครูประจำชั้น แบบ NEW NORMAL และพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า หัวหน้างานแนะแนว เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ ทุนมูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง ทุนสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง ทุนวงโยธวาทิต ทุนส่งเสริมการศึกษา ลูกเหลืองดำ คนดี คนเก่ง ลูกเหลืองดำ มีจิตอาสา และ ทุนธาตุทองแท้ รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ ทุน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

 

ภาพกิจกรรม

กล้องที่ ๑ คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง