Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพ

mtt047

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การสนับสนุนโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานแนะแนว เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคณะครู นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ B.T.A.D. ในการเป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ เช่น สาธิตการพับผ้า สาธิตการทำ Cup Cake เป็นต้น มีนักเรียนชั้น ม.๓ เข้าร่วม จำนวน ๙๐ คน พร้อมคณะครู ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรม คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง