Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การแข่งขันกีฬาเบญจสิริเกม ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

mtt046

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมกับผู้อำนวยการในสหวิทยาเขตเบญจสิริ ทั้งหมด ๖ โรงเรียน ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้

ภาพกิจกรรม

กล้องที่ ๑

กล้องที่ ๒

กล้องที่ ๓

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง