Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมการสอบลีลาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒

mtt045

 

 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมการสอบลีลาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา (ลีลาศ) โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมเปิดฟลอร์ลีลาศ และช่วงท้ายของงาน ประธานมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีการเต้นลีลาศยอดเยี่ยม ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง