Get Adobe Flash player

000picD

Name D

MTT Math Camp

ค่ายคณิตศาสตร์ “MTT Math Camp” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

mtt042

วันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายคณิตศาสตร์ “MTT Math Camp” โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน คัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นประบวนการคิดผ่านกิจกรรมคณิตศาสตร์ เช่น อยากได้ให้ตวง แทนแกรม กู้ระเบิด หอคอยหลอด บิงโกการคูณ พับกระดาษ (โอริกามิ) เป็นต้น ณ The Pine Resort อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม  day 1

ภาพกิจกรรม  day 2

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง