Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ค่ายสังคมสัญจร ตอน พระนครนิทรรศน์” ครั้งที่ ๑

ค่ายสังคมสัญจร ตอน พระนครนิทรรศน์ ครั้งที่ ๑

mtt037วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “ค่ายสังคมสัญจร” ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕ และ ๖ แผนการเรียนอังกฤษ – สังคม จำนวน ๑๐๙ คน โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวชมชนก เสริมพงศ์วิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วางแผนการสำรวจพระนคร ใน ๕ เส้นทาง เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดราชบพิธ เทวสถาน ป้อมมหากาฬ วัดบวรนิเวศ เป็นต้น วิทยากรให้ความรู้ รอบรั้ววังหลัง : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง พร้อมเรื่องเล่าชาวกรุง (นำเสนอการเดินทางสำรวจพระนคร) และกิจกรรมสังคมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สามัคคี ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง