Get Adobe Flash player

000picD

Name D

สัปดาห์อาเซียน : รอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน

 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน : รอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒mtt032

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมรอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงเปิด ชุด "เบิกฟ้าอาเซียน" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแสดง Cover Dance จากชุมนุม MTT Produce ๔๘ ชุด “Into the new world” และ ชุด “ASEAN Universe” กิจกรรมเต้นประกอบเพลงอาเซียน ๑๐ ประเทศของคณะสี การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน และการประกาศรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความอาเซียน หัวข้อ ครอบครัวอาเซียน และอาเซียนร่วมใจ มายาคติบ้านพี่ เมืองน้อง ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

 

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง