Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ค่่ายศิลปะ (สร้างฝันปั้นศิลป์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมค่ายศิลปะ (สร้างฝันปั้นศิลป์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

mtt031

วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (สร้างฝันปั้นศิลป์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์ หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายกิตติคุณ หุตะมาน และคณะ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และ อาจารย์เป้ สีน้ำ จิตรกร กวี นักดนตรี นักเขียน มาเป็นวิทยากรพิเศษ กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเข้าฐานกิจกรรมศิลปะ การวาดภาพทิวทัศน์ สาธิตการวาดภาพสีน้ำและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ประกวดดาวเดือน เปิดสายรหัส พิธีเทียน และกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๕ คน ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

 

ภาพกิจกรรม  1  คลิก                                      ภาพกิจกรรม 2 คลิก

ภาพกิจกรรม 3 คลิก                                         ภาพกิจกรรม 4 คลิก 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง