Get Adobe Flash player

000picD

Name D

โครงการรณรงค์ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

mtt021

โครงการรณรงค์ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล    วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มาให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง