Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ร่วมพิธีสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒

mtt019

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย ตัวแทนครู สมาคมครูเก่า และคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมพิธีสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนทางน้ำ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง