Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 mtt017

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม ของผู้กำกับและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ลานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

 

ภาพกิจกรรมคลิก

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง