Get Adobe Flash player

กิจกรรมเบญจสิริรวมใจต้ายภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙

 mtt015

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมเบญจสิริรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมนำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครูงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน รวมจำนวน ๘๑ คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “เทเหล้า เผาบุหรี่” การแสดง ๖ ชุด โดยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแสดงในชุด “Question Mask” และเดินรณรงค์ โดยเคลื่อนขบวนไปยังห้างสรรพสินค้าโลตัส อ่อนนุช เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด

 

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน