Get Adobe Flash player

บันทึกเทปรายการ ชูรัก ชูรส

mtt013

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ความอนุเคราะห์ บริษัทว็อชด็อก จำกัด ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. บันทึกเทปรายการรายการ "ชูรัก ชูรส" ออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา ๐๐.๒๐ น. - ๐๐.๕๐ น. โดยมีนายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ พิธีกรประจำช่วง "รักเลือกได้" เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในครอบครัว ความรัก ความสัมพันธ์และเพศศึกษา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ ผ่านโจทย์รักสถานการณ์จำลอง กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก  

 

VDO แนะนำ โรงเรียน