Get Adobe Flash player

งานวันสถาปนาครบรอบ ๖๘ ปี และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

mtt008

วัน อาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๖๘ ปี โดยมีนางกนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันสักการะพระพุทธสุวรรณมงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน พร้อมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และพระสงฆ์จากประเทศอินเดีย จำนวน ๒๐ รูป ฟังพระธรรมเทศนา จากพระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และในช่วงบ่ายจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้มอบทุนแก่นักเรียนเป็นจำนวน ๓๕๖ ทุน

 

ภาพกิจกรรม  

    กล้อง ครูวงสวัสดิ์ สิทธิวงศ์ คลิก ครูวงสวัสดิ์ สิทธิวงศ์ คลิก

    กล้อง โรงเรียน คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน