Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การประชุม เรื่อง ทุนการศึกษา และ ร่วมลงนามการทำบันทึกข้อตกลง MOU

mtt005

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง ทุนการศึกษา และ การทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง Northwestern Polytechnical Universaty ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับโรงเรียนมัธยม โดยมี นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และคณะครู เข้าร่วมในการลงนาม ณ ห้องประชุมเพชรสุทธิ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง