Get Adobe Flash player

เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

mtt004วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันวิสาขบูชา โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร ครูประจำชั้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมเวียนเทียนและฟังเทศน์จากพระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

 

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง