Get Adobe Flash player

วันเปิดภาคเรียน

mtt003

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เปิดภาคเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โดยครูที่ปรึกษาเดินนำขบวนรอดซุ้มธงประจำโรงเรียน พร้อมเสียงปรบมือและรอยยิ้ม เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนทุกระดับชั้น และนักเรียนพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับฟังคำชี้แจง กฎกติกาของห้อง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน