Get Adobe Flash player

DLTV TELETRAINING

mtt002

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การสนับสนุนโดย นายวัชราบูรณ์   บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV TELETRAINING ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการจักการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมรัตนมงคลโมลี

 

ภาพกิจกรรมคลิก

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง