Get Adobe Flash player

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

mtt254

วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒" โดยมีนายวัชราบูรณ์      บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมตนเองก่อนเข้าสู่การศึกษา รู้จักการปรับตัว ฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ตรงตามอัตลักษณ์โรงเรียนที่ว่า "ลูกเหลืองดำ มีจิตอาสา" นำกิจกรรมโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง และบริเวณโรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก 

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง