Get Adobe Flash player

กตัญญุตา ชาวธาตุทอง ครั้งที่ ๒

mtt253

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง และชมรมครูเก่าธาตุทอง ร่วมกันจัดงาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง สานสัมพันธ์ ครู-ศิษย์ คืนถิ่นธาตุทอง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้แสดงมุทิตาคารวะแด่อดีตผู้บริหาร และคณาจารย์ของตน เนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยมีอดีตผู้อำนวยการ นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี และนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คอยต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยในงาน กิจกรรมมีพิธีสงฆ์และบังสุกล การถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ พิธีมุทิตาคารวะจากศิษย์เก่าให้กับอดีตผู้บริหารและครูเก่า และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรม >>> คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง