Get Adobe Flash player

งานพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ. 2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ”

mtt248

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ” ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีพระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรม>>คลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง