Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

mtt246

วันที่ 22 -23 และ 25-27 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครูให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง