Get Adobe Flash player

วอลเลย์บอล ธาตุทองคัพ ครั้งที่ ๗

mtt244

วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล “ธาตุทองคัพ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ พร้อมทั้งมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธาน ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ธาตุทอง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนศรีพฤฒา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง