Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

mtt238

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ โดยเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง