Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การแข่งขันกีฬาเบญจสิริเกม ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

mtt220

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีนางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมกับผู้อำนวยการในสหวิทยาเขตเบญจสิริทั้งหมด ๖ โรงเรียน มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และกิจกรรมแข่งขันอื่นๆ ในวันเสาร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนปทุมคงคา ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline