Get Adobe Flash player

000picD

Name D

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

 mtt215

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก เนื่องในโอกาสวันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง โดยมีนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และวงโยธวาทิตโรงเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงประกอบ ณ พระอุโบสถวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง