Get Adobe Flash player

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

mtt214

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมต้อนรับนายวัชราบูรณ์  บุญชู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองคนใหม่ โดยมีอดีตผู้อำนวยการ วิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับ และเชิญแขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน