Get Adobe Flash player

000picD

Name D

พิธีอำลาผู้อำนวยการ

mtt210

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีอำลาผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน  เพื่อให้ผู้อำนวยได้กล่าวอำลาและให้โอวาทกับนักเรียน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ณ ลานอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline