Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

mtt196

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล ด้วยการกล่าวอาศิรวาทสดุดี จากฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ครูตัวอย่างและแม่ตัวอย่าง การประกาศรางวัลการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "แม่ของฉัน" และพิธีรำลึกพระคุณแม่ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline