Get Adobe Flash player

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

mtt193

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๖ พรรษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียน นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียน ร่วมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน