Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

mtt190

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกเสือเนตรนารีที่ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม ของผู้กำกับ และและลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ณ ลานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline