Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัว ม1

mtt174

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 – 8  เมษายน 2561  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 และจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา โดยมีท่านนพคุณ ทรงชาติ ประธานสมาคมครูและผู้ปกครอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย เข้าร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline