Get Adobe Flash player

000pic D1

Name D

ตรวจคัดเลือกทหาร

mtt172

วันที่ 1 เมษายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2561 เขตวัฒนา ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline