Get Adobe Flash player

000pic D1

Name D

งาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ประจำปีการศึกษา 2560

mtt171

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง และชมรมครูเก่าธาตุทอง ร่วมกันจัดงาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้แสดงมุทิตาคารวะแด่อดีตผู้บริหาร และคณาจารย์ของตน เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline