Get Adobe Flash player

000picD

Name D

งานพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ”

mtt170

วันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป จัดงานมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ” ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

ภาพกิจกรมคลิก

line office mttline