Get Adobe Flash player

000picD

Name D

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

mtt168

 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 25- 28 มีนาคม 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สมัครเข้าเรียนต่อ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline