Get Adobe Flash player

ID Plan

mtt160

โรงเรียนคู่พัฒนา สหวิทยาเขตเบญจสิริ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)" โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการ สพม. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ศน.มาเรียม ซอหมัด มาเป็นวิทยากร ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคู่พัฒนา สหวิทยาเขตเบญจสิริ ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน