Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ID Plan

mtt160

โรงเรียนคู่พัฒนา สหวิทยาเขตเบญจสิริ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)" โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการ สพม. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ศน.มาเรียม ซอหมัด มาเป็นวิทยากร ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคู่พัฒนา สหวิทยาเขตเบญจสิริ ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline