Get Adobe Flash player

000picD

Name D

อวยพร ปีใหม่

mtt153

ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน พร้อมคณะ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ขึ้นปีใหม่ 2561

 

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง